112 er Bergens Tidendes reportasjeserie om politiets prioriteringer og ressursbruk. Vi trenger ditt bidrag. Hva skjedde da du kontakte politiet?